Kameraövervakning i butiker och offentliga rum

Kameraövervakning i butiker och offentliga rum

Det är känt att kameraövervakning blir allt vanligare och att man i högre utsträckning utgår ifrån dessa bilder vid en rad brottsutredningar. Som ett komplement till ett annars väl utformat larmsystem har kameraövervakning möjlighet att tillföra ytterligare nivåer. Tidigare fanns det ett flertal problem med att använda kameror för att utreda brott. Det handlade bland annat om att bildkvaliteten ibland var för låg för att man skulle kunna säkerställa vem som egentligen var på platsen. I och med att tekniken kommit längre, har detta problem eliminerats. Dagens övervakningskameror kan filma även i mycket svagt ljus med bibehållen kvalitet. Det som tidigare var en intressant idé samt en bra ansträngning har därvid blivit realitet och någonting som flitigt används. Både kommersiella lokaler och privatbostäder utrustas nu med kameraövervakning även om det vanligaste ännu är att använda kameror i den tidigare av dessa.

Övervakningskameror i företagslarm

Det är mycket vanligt att man väljer att komplettera sitt företagslarm med kameror. Det är till och med så vanligt att detta ofta räknas in som en grundnivå. Det finns som alltid en avskräckande effekt med att satsa på sofistikerade larm och en kamera skickar en tydlig signal om hur väl man prioriterar säkerhet i verksamheten. Har man ett modernt företagslarm kan kamerorna ofta fungera som trigger till hela larmsystemet. Om någon obehörig vistas i lokalerna sätts hela larmet igång och en larmoperatör kan omgående följa händelseutvecklingen via kamerorna. Fördelen med detta är bland annat att man kan bistå utryckningspersonalen med detaljerad information om var de skall leta och vem som varit där.

Skulle det hela gå till rättegång kan man med stor sannolikhet ha nytta av bilder från övervakningskamerorna. Hur dessa skall placeras ut och skötas är dock någonting man kan behöva hjälp med. Det finns stor skillnad på att själv installera kameraövervakning och att anlita proffs för larmhantering. Först och främst finns en gedigen kompetens i fråga om vad och hur man skall bevaka. Dessutom finns alltid någon på plats för att följa vad som händer på plats. Även om man är långt bort från kommunikationer, innebär kameraövervakning i företagslarm att allting hanteras direkt.