Vad gör en moderator?

En moderator är en diskussionsledare, eller en ”programledare” under en debatt eller […]