Tips från en interim kvalitetschef

I en intervju med en interim kvalitetschef, på en av Sveriges interimbyråer, ges följande råd för ett kostnadseffektivt arbete med gott resultat. Kortfattat handlar det om att synliggöra bristerna, förklara vinsten med att åtgärda dem samt få alla att vilja gå åt samma håll.

Interim kvalitetschef synliggör bristerna

En fördel med att anlita en interim kvalitetschef är att denna person kommer med nya perspektiv på den verksamheten som sker. Personen kan därmed även lättare se de brister som finns och synliggöra dessa.

Detta är även en av de viktigaste punkterna som lyfts upp i intervjun. Att synliggöra bristerna blir första steget för att kunna gå vidare och skapa bättre kvalité inom verksamheten. Detta i likhet med att det är viktigt att erkänna sina svagheter för att kunna jobba med dem. Titta på Brightmill för information om interim.

Sätt pengarna på bristerna

Om första steget är att identifiera bristerna så är nästa steg att värdera dessa brister i kronor och ören. Självklart kan en interim kvalitetschef påpeka kvalitetsbrister men om inte ledningen förstår vikten vid att göra förändring kommer detta inte heller ske. Men går det att säga att en brist innebär att företaget förlorar 100 000 kr per månad blir det betydligt tydligare hur mycket tid och pengar som kan läggas på förändringen.

Viktigt med regelbunden uppföljning

Många företag, som är under förändring, gör uppföljning efter 6 månader eller 12 månader. Men det är för ofta för långt tidsperspektiv. Det är inte ens säkert att en interim kvalitetschef arbetar så länge på ett arbete. För att personen ska kunna nå ett bra resultat krävs betydligt snabbare uppföljning och utvärdering. Därmed kan även brister och felaktiga inriktningar snabbare korrigeras.

Alla bör sträva mot samma mål

Som med all verksamhet är det viktigt att alla anställda känner att de är del av förändringsarbetet. Gällande interim kvalitetschef, ledningen och de anställde måste ha samma mål och inriktning. Här landar det helt enkelt på ett gott ledarskap. För oavsett om ledarskapet har ett tydligt mål kommer detta inte uppnås om de anställda inte har samma inriktning. Det enklaste är det om de anställda förstår vilka problem som finns och vad de har att vinna på att genomföra förbättring. Därmed är cirkeln sluten mot den första punkten – att synliggöra problemen och presentera dem så alla förstår.

  • Synliggör bristerna
  • Påvisa vikten av att åtgärda dem
  • Följ upp arbetet och visa resultat
  • Få med alla på resan