Är en distansutbildning värd att gå?

Många frågar sig om det är värt att gå en distansutbildning istället för en traditionell utbildning. Svaret på denna fråga beror förstås delvis på vem du frågar. Men de allra flesta studenter som har gått en utbildning på distans skulle förmodligen svara ja på frågan.

En distansutbildning är nämligen mer bekväm och smidig att gå en utbildning som sker på traditionellt vis med katederundervisning. Detta är en av de allra främsta anledningarna till att många studenter idag väljer att utbilda sig på detta sätt. Du kan fortbilda dig på ett avslappnat sätt och behöver inte vara platsbunden under utbildningens gång. På distans kan du bland annat utbilda dig inom: arbetsmiljö, förhandling, juridik, kommunikation, ledarskap och en rad andra områden.

Så vet du om en distansutbildning är rätt för dig

Som med allt annat finns det vissa potentiella fallgropar med att gå en distansutbildning. De farhågor som många har med att utbilda sig på detta sätt inkluderar att:

  • Du behöver vara organiserad och på tårna – För att kunna slutföra en utbildning på distans behöver du vara självdisciplinerad och kunna hantera din tid på ett bra sätt. Du behöver nämligen inte delta på lektioner vissa dagar i veckan som fallet är med en traditionell utbildning. En distansutbildning bygger istället på en stor gnutta frihet under ansvar. Du behöver avsätta tid till utbildningen och beta igenom de uppgifter som du har framför dig.
  • Det kan vara svårt att hitta en utbildning inom rätt ämnesområde – Detta är dock en farhåga som har en väldigt låg sanningshalt. Det finns nämligen ett brett urval av utbildningar på distans att välja mellan. Därför kan du ganska enkelt finna en distansutbildning inom just det ämnesområde som du är intresserad av. Du kan bland annat utbilda dig inom: affärsutveckling, miljö- och hållbarhetsarbete och vård och omsorg.

I slutändan kan endast du själv avgöra huruvida en distansutbildning är rätt val för dig. Men för många personer som vill fortbilda sig är distansbaserade utbildningar det smidigaste sättet att få ihop livspusslet. Detta gäller inte minst för dig som jobbar och vill kunna fokusera på din karriär samtidigt som du fortbildar dig. Distansutbildningar erbjuder då den flexibilitet som du så väl behöver för att kunna få vardagen att gå ihop!