Kameraövervakning i butiker och offentliga rum

Publicerat den

Det är känt att kameraövervakning blir allt vanligare och att man i högre utsträckning utgår ifrån dessa bilder vid en rad brottsutredningar. Som ett komplement till ett annars väl utformat larmsystem har kameraövervakning möjlighet att tillföra ytterligare nivåer. Tidigare fanns det ett flertal problem med att använda kameror för att utreda brott. Det handlade bland […]