Billig bostadsrättsförvaltning

Det finns en vanlig missuppfattning att fastighetsförvaltning och bostadsrättsförvaltning skulle vara samma sak, men det är dock två vitt skilda saker. Här går vi igenom vad som hör till respektive förvaltningsform, så du vet att du får rätt typ av förvaltning när du anlitar ett företag som erbjuder billig bostadsrättsförvaltning.

Detta är bostadsrättsförvaltning

Bostadsrättsförvaltning är en form av förvaltning som inkluderar att man utför förvaltning av bostadsrätter på uppdrag av alla ägarna i bostadsrättsföreningen. Reglerna kring förvaltning och administration av dessa bostadsrätter finns beskrivna i föreningens stadgar. Några exempel på uppgifter som faller inom kategorin bostadsrättsförvaltning är följande:

  • Upprätthållande av föreningens regler och stadgar
  • Insamlande av avgifter relaterade till bostadsrätterna
  • Hanterandet av gemensamma utrymmen såsom parkering, gym eller lobby
  • Att man väljer ut och förhandlar med leverantörer av tjänster inom till exempel snöskottning eller trädgårdsskötsel, samt eventuella specifika problem relaterade till underhållet såsom en trasig hiss

Detta är fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är en typ av förvaltning som inkluderar att man administrerar hyresrätter på uppdrag av deras ägare. Några exempel på de uppgifter som kan falla inom fastighetsförvaltning är följande:

  • Marknadsföring av lediga hyresrätter
  • Val av hyresgäster och förhandling av hyresavtal med dessa
  • Insamlande av hyra från hyresgästerna på uppdrag av fastighetsägaren
  • Att man hanterar problem kopplade till fastigheten

Kortfattat kan man säga att även om det finns några likheter mellan bostadsrättsförvaltning och fastighetsförvaltning, till exempel insamlandet av avgifter, skiljer de sig åt vad gäller övriga uppgifter och ansvarsområden. Fastighetsförvaltning inkluderar till exempel administration av hyresrätter på uppdrag av fastighetsägaren, medan bostadsrättsförvaltning istället går ut på att hantera och administrera bostadsrätter på uppdrag av den enskilda bostadsrättsföreningen.

Billig bostadsrättsförvaltning kan vara bra

När du anlitar ett företag som ägnar sig åt kvalitativ men ändå billig bostadsrättsförvaltning, är förtrogen med gällande lagstiftning som påverkar föreningen och dess bostadsrätter, samt kan tillhandahålla användbar investering som gör de enklare för föreningens bostadsrättshavare att förstå sig på olika investering, får du en professionell bostadsrättsförvaltare som besitter alla dessa egenskaper. Denne samarbetar med bostadsrättshavarna i förening för att ta fram ett heltäckande paket med tjänster som stämmer väl överens med den servicenivå och de budgetrestriktioner som gäller för varje enskild fastighet.

Ekonomiska ämnen

Bland de många faktorer som väger in vid köp av hus och bostadsrätt är det vissa som har större tyngd. Man kan sätta sig i en situation man inte räknat med om man helt missat besiktning, ränteändringar, amorteringskrav eller en urholkad ekonomisk situation hos föreningen. Det finns en stor del information fokuserad på privatekonomi online. Den som tar stöd mot denna information och själv letar sig vidare, kan ha förutsättningar som visar sig gynnsamma när det väl är skarp ekonomisk situation.