Om personlig assistans

Planerar du att börja jobba med personlig assistans? I sådana fall finns det antal förmågor som är bra att ha. När kooperativ eller företag publicerar jobbannonser är det just personkemi som ofta värderas högst, eller åtminstone värderas det högre än utbildning och meriter. Givetvis finns det meriter och utbildningar som är mycket bra att ha i bagaget, men om inte personkemin fungerar, kommer jobbet säkerligen inte heller att fungera.

Kommunikation

Ska man jobba inom personlig assistans är det bra att vara lyhörd. Många brukare har åkommor som gör att de inte kan uttrycka sig ordentligt, varken i tal eller i skrift. Således gäller det att vara inkännande och försöka tyda, så gott det går, vad det är brukaren vill säga. Målet med jobbet är som bekant att hjälpa brukaren med dennes behov – är man lyhörd är det betydligt enklare att göra det.

Flexibelt arbete

För många assistenter är den ena dagen sällan den andra lik. Med det sagt är det ena jobbet inom personlig assistans sällan likt de andra. Vanligt är dock att arbetsdagarna är mycket varierande i sin utformning, men det beror givetvis på var man jobbar.

Att arbetsdagarna varierar kan bero på planering, men det kan också vara kopplat till assistanstagarens mående. Oavsett bör man inte ha några problem med att anpassa sig till detta. Ändringar kommer troligtvis att ske relativt ofta, men till stor del beror det på brukaren.

Sociala förmågor

Inom personlig assistans är det viktigt att man har vissa sociala förmågor. I och med att arbetet sker i brukarens hem bör personkemin stämma. Troligtvis kommer ni att spendera en hel del tid med varandra, och för att göra den tiden så bra som möjligt – med så många som möjligt – är sociala förmågor viktigt. Vidare krävs en viss känsla för att läsa av brukaren och dennes intentioner.

Ansvar

Som personlig assistent har man ofta ett stort ansvar för brukarens välmående. Att personen mår bra är upp till dig under din arbetstid, varför det är viktigt att se till att sköta sina åtaganden ordentligt. Man bör också leva upp till övriga krav som ställs på en, till exempel tystnadsplikten.