Sökresultaten på ”Målare i Borås”

 Sökresultaten på ”Målare i Borås”

Som litet tjänsteföretag är det inte ovanligt att man använder sökmotorer för att marknadsföra sig. Det är en marknadsföringsmetod som går att mäta: du kan se hur många som klickar in sig på sajten via sökmotorer, och hur många som konverterar från de klicken. Vissa väljer att köpa ads i sökmotorerna och betalar för varje klick som leder in till hemsidan. Andra väljer att satsa på organisk sökmotoroptimering, vilket kräver mer tid och kunskap. Om man väl lyckas med det, kan man dock få stora mängder trafik till låg, eller ingen, direkt kostnad.

Betalda annonser

De första resultaten som visar sig vid en sökning på ”målare i Borås” är de betalda annonserna. Högst upp är det fyra aktörer som betalar för de klick som sker här. Gemensamt för dem alla är att de är så kallade offertförmedlare. De är alltså inte målare, utan förmedlar uppdragsbeskrivningar till  målare som är anslutna till deras tjänst. Sedan får de provision på dessa förmedlingar.

Ponera att de snittar 300 kronor i provision, och att de har en konverteringsgrad på fem procent (det vill säga att vart tjugonde klick från annonsen leder till en förmedling). Om de betalar fem kronor för varje klick, betalar de 100 kronor för varje förmedling. Om snittprovisionen är 300 kronor, tjänar de 200 kronor på varje affär. Det finns givetvis fler variabler att ha i åtanke, till exempel tiden man lägger ned på adsen, men en förenklad uträkning skulle kunna se ut så.

Samtidigt är det sällan så enkelt – det brukar krävas en god konverteringsgrad, och en nisch med inte alltför höga budpriser, för att man ska lyckas bra med köpta annonser i sökmotorerna.

De organiska resultaten

Första resultatet på ”målare i Borås” är en tjänst där man kan söka på företag och privatpersoner. Andra hemsidor som lägger ned mycket energi på sin SEO, brukar inte ha några svårigheter att gå om dessa. Allt eftersom man bygger upp auktoritet, brukar man kunna gå om dessa. Det finns dock givetvis aldrig några garantier.

På plats nummer två (plats nummer sex, inräknat de betalda annonserna) syns den första aktör som faktiskt är målare i Borås. Viss optimering tycks finnas. På nästföljande positioner är det också faktiskt målare som syns – och inte offertförmedlare eller söktjänster.