Lagar och regler för kameraövervakning

Vill man sätta upp kameraövervakning i sitt hem är det oftast helt okej men det finns vissa regler och lagar att förhålla sig till. Dessa lagar regleras av Datainspektionen och GDPR som syftar till att skydda privatpersoner och att dess integritet inte kränks. Det finns även många som väljer att installera kameraövervakning på sitt företag och då gäller andra regler. Securitas Direct är att av landets ledande företag när det kommer till övervakning. Dit kan man vända sig både för rådgivning och om man är intresserad av en installation.

Övervakningskameror hemma

Man behöver inget tillstånd för att installera kamerabevakning i sitt hem men däremot finns det flera punkter att förhålla sig till. För kameror inomhus är det relativt enkelt – bevakningen måste tjäna ett syfte och i dom flesta fall väljer man att sätta upp kameror inomhus för att komplettera ett larmsystem.

Vill man sätta upp kameror även utomhus finns andra saker man måste tänka på – främst att man inte får filma på platser där allmänheten har rätt att vistas. Man kan till exempel inte sätta upp en kamera riktad mot sin brevlåda om den är placerad på en trottoar, eftersom både bilar och fotgängare troligtvis passerar där.

Kort och gott får man inte filma någon som inte vill bli filmad. Är det däremot någon som beträder privat egendom är det helt okej men det gäller alltså att rikta kamerorna på ett sådant sätt att man inte inkräktar på någons integritet.

På företaget

Vill man övervaka sin verksamhet med kameror finns även här regler och lagar att förhålla sig till. Med ett berättigat syfte, så som att motverka brott eller olyckor, får man sätta upp kameror på platser även där eventuell personal utför sina arbetsuppgifter – förutsett att man upplyst samtliga om detta. Man ska alltså kunna ge ett giltigt skäl till personalen om någon ifrågasätter övervakningen.

För ovan nämnda punkt behöver man inte söka tillstånd men om man däremot vill övervaka platser där allmänhet och kunder vistas behöver en anmälan göras till Länsstyrelsen. Syftet med kameraövervakning i det här fallet ska vara att avslöja eller undvika brott. Securitas Direct är experter på kameraövervakning för alla olika typer av företag och behöver man tips och hjälp med vad som gäller och vad man ska välja kan man vända sig dit för rådgivning.

Kontakta Länsstyrelsen, Securitas Direct (eller annat larmbolag) alternativt Länsstyrelsen med frågor.