Tandläkare Borås – Prisskillnader

Den som bor i Borås har en rad olika kliniker att välja mellan. Sedan privatiseringen kan man göra just det – välja den klinik som man tycker verkar bäst. För många väger bemötandet högt. Har man till exempel tandläkarfobi, så går man gärna till en klinik som man anser är särskilt duktiga på att hantera det.

Andra faktorer som spelar in är vilka tjänster som erbjuds, och till vilken kostnad det görs. Det finns referenspriser, men kliniker kan ibland ligga under eller över dessa. På en undersökning ligger priset omkring 700 – 900 kronor när du går till en tandläkare i Borås. Relativt liten skillnad alltså, men desto mer pengar kan sparas när det är dags för kostsamma behandlingar.

Tandläkarkostnaderna höjdes i snitt, när det blev fritt för tandläkare i Borås, och i övriga landet, att öppna egna kliniker. I ett reportage som gjordes år 2012 så säger en anställd på en klinik att ”kvalitet kostar”. Han konstaterar att det förut inte fanns några pengar i hans bransch, men menar på att det alltså nu gör det.

Att jämföra priser mellan olika kliniker är dock svårt. Åtminstone är det svårt att ge en rättvis och tydligt jämförande bild. Anledningen är att det som ofta anges är maxtaxan, en summa som det inte behöver bli i verkligheten.

”Normaltaxa”

I samband med reportaget föreslog en tandläkare att priserna borde presenteras i intervaller. På så vis blir det lättare att jämföra priser hos olika kliniker. Det här menade han skulle vara rättvist, och talade om en ”normaltaxa”, i motsats till en maxtaxa. Kommentaren var i samband med att en prisjämförelsetjänst för tandvård skulle lanseras, dit klinikerna kunde välja att skicka sina priser. I Försäkringskassans regi fanns tidigare en motsvarighet, som dock lades ned. Detta eftersom det var för dålig uppslutning av landet tandvårdskliniker.

Hur viktig faktor är priset?

Priset är givetvis en viktig faktor för många. Det är dyrt att gå till tandläkaren från det år man fyller 23 år. Det här är en anledning till att många väljer att resa utomlands för större behandlingar. Samtidigt finns det många som har ett stort förtroende för den klinik de går till för tillfället och som troligen inte skulle byta, även om de fick reda på att en annan klinik på andra sidan gatan i Borås var lite billigare.