Lär dig mer om Freja WooCommerce

Freja WooCommerce kan installeras till E-handelsplattformen WooCommerce. En plattform som är mycket vanligt hos de E-handlare som har CSS-systemet WordPress. Genom att installera detta plugin ges möjlighet att automatiskt skicka logistikordrar vidare till Unifaun vilket skapar automatiska fraktordrar.

Så fungerar Freja WooCommerce

När kunderna fyller i sina personuppgifter på webbplatsen (när en order läggs) skickas dessa automatiskt via Freja WooCommerce över till logistiktjänsten Unifaun. Där skapas fraktsedlar med all information som behövs inför transport. Som företagare behöver man därmed enbart logga in på Unifaun och printa ut de fraktsedlar som önskas. Detta ska ställas mot de äldre systemen där företagarna var tvungen att importera all data manuellt vilket var mycket tidsödande. Med ett automatiskt system minimeras felkällorna samtidigt som det är mycket tidsbesparande.

Fungerar även med andra transportörer

Unifaun är en flexibel tjänst som innebär att flera olika transportörer kan läggas in och väljas. På detta sätt samlas transportörerna under samma tjänst och underlättar administrationen.

Med integrerat notifieringssystem

Unifaun har en rad olika tjänster som kan kopplas på det konto som tecknas hos dem. Därmed anpassas kontot helt efter kundens olika behov. Ett exempel är notifieringstjänster:

  • SMS
    Ett tillval är att kunden kan få SMS-notifiering när frakten är skickad osv. En uppskattad tjänst som gör att kunden kan planera och se när paketet förväntas anlända.
  • Mail
    Ett alternativ mot sms är mail. Det fungerar på samma sätt men många privatkunder väljer helst sms.

Installation via WP

Enklaste sättet att installera kopplingen Freja – WooCommerce är att gå till WordPress-katalogen i inloggat läge. Där söks pluginet upp som heter ”WooPacsoft Unifaun”. Efter installation behöver det aktiveras. Efter installation ska Användar-ID samt Password skrivas in. Det är samma som till Unifaun. När detta är skett är sista steget att ange API-nyckeln. Kontakta Unifaun för att få den nyckel som är kopplad till det konto som önskas använda i WooCommerce. När nyckeln är installerad kommer information kunna skickas via E-plattformen direkt till Unifaun. Detta antingen manuellt eller automatiskt.

Utskrift från Unifaun

Utskrift sker till sist från Unifaun. Logga in på sidan och välj utskrift på de ordrar som önskas. Genom att enbart utskrift behöver ske, och inte överföring av all information, skapar detta plugin besparing av arbete och tid.