Att anställda kan välja sin egen julklapp är en bra idé

Vi lever i en tid där personliga och skräddarsydda gåvor ofta värderas särskilt högt. Därmed har det traditionella tillvägagångssättet att dela ut gåvor som passar alla personer förlorat sin charm. Detta gäller inte minst när det kommer till de julgåvor som företag årligen delar ut till sina anställda. Så när julen i år närmar sig väljer allt fler företag att byta tillvägagångssätt och istället se till så att anställa kan välja sin egen julklapp. I denna artikel fokuserar vi på den omvälvande metoden att gå tillväga på detta sätt – läs vidare så berättar vi mer om den!

3 fördelar med lösningar där anställda kan välja sin egen julklapp

Det finns många fördelar med att välja en lösning där anställda kan välja sin egen julklapp:

  • Det finns utmaningar med traditionella gåvor. När det kommer till traditionella företagsgåvor brukar dessa vanligtvis bestå av generiska produkter som beställs i en stor kvantitet. Även om dessa gåvor kan införskaffas och ges bort i all välmening kan de ibland inte räcka hela vägen fram och fylla sitt syfte. Istället riskerar dessa gåvor att resultera i oanvända eller föremål som inte uppskattas av medarbetarna och som därför inte kommer dem till gagn. Det handlar inte om det monetära värdet utan snarare om omtanken bakom gåvan och dess relevans.
  • Presentkort har många fördelar gentemot andra gåvor. En typ av gåva som har många fördelar gentemot andra gåvor är presentkortet. Detta gäller inte minst i de fall där anställda kan välja sin egen julklapp med hjälp av ett gåvokort. Mottagaren av gåvan kan då välja bland ett utvalt sortiment av produkter. På så vis säkerställer man att den gåva som delas ut är en som medarbetaren verkligen vill ha. Denna flexibilitet överbryggar klyftan mellan företagets önskan att ge bort en julgåva och mottagarens personliga preferenser.
  • Denna lösning hyllar individualiteten. En annan fördel med denna lösning är att den hyllar medarbetarnas individualitet. Att låta medarbetarna själva göra valet av produkt handlar inte bara om själva presenten, det är också en gest som hyllar deras individualitet. En sådan personlig gåva sänder ett starkt budskap om att företaget erkänner och värdesätter varje enskild medarbetares unika preferenser och önskemål.