Läkare i Norge har ofta en högre lön än i Sverige

Är du sugen på att arbeta som läkare i Norge? Många svenska läkare är nyfikna på denna möjlighet och vill veta mer. För stafettläkare som jobbar på den andra sidan gränsen har nämligen ofta en ganska hög lönenivå. Precis som här i Sverige varierar såklart lönerna något beroende på anställning m.m. Men detta är en starkt bidragande orsak till att många stafettläkare söker sig västerut.

Den kanske allra viktigaste faktorn som avgör vilken lön du får som läkare i Norge är din utbildningsnivå. Även uppdragets omfattning är förstås en bidragande orsak. Dessutom har även längden på uppdraget samt var i Norge vårdgivaren håller hus en betydelse för lönesättningen.

Vill du få en bättre indikation om vilken lön du kan förvänta dig att få? Då rekommenderar vi att du vänder dig till ditt bemanningsföretag!

Värt att notera när det kommer till lönen är att den inte betalas ut den 25:e. Du kan istället vänta att få lönen utbetald två gånger per månad – i början och slutet av månaden. Lönen påverkas såklart också av den aktuella växelkursen.

Detta krävs för att du ska kunna jobba som läkare i Norge

När du ska arbeta som läkare i Norge kan du få mycket hjälp från ditt bemanningsföretag. De kan nämligen hjälpa dig med administrationen och de saker som krävs för att du ska kunna arbeta i vårt västra grannland. Detta är en av de stora fördelarna med att vara hyrläkare och att vara anställd hos ett bemanningsbolag.

Faktum är också att det faktiskt inte krävs särskilt mycket, vilket man kanske kan tro. Så här ligger det till:

  • Har du en svensk läkarlegitimation eller ett specialistbevis? Bra, då kan du jobba som läkare i Norge!
  • Bemanningsföretagen hjälper ofta sina resursläkare med att få sina handlingar godkända på plats i grannlandet.
  • Som språk är norskan lik svenskan. Därför kommer det inte vara svårt för dig att bli förstådd och inte heller att förstå norrmännen. Det räcker alltså gott med
  • att behärska svenska för att du ska kunna kommunicera i Norge. Du behöver med andra ord absolut inte tro att det finns ett krav på att tala flytande norska!