Assistansanordnare i Halland – Statistik och fakta

Genom att Försäkringskassan registrerar alla assistansanordnare, samt dess storlek, är det enkelt att få en uppfattning om hur många anordnare det finns inom ett specifikt område. Ska du själv välja assistansanordnare eller funderar på att starta företag inom branschen i Halland? Så här ser såg marknaden ut 2018 vilket alltså var den statistik som försäkringskassan presenterade i början av 2019. Information från Försäkringskassan.se samt Assistansförmedling.se

Antal personer:
Sammantaget var det 378 personer med berättigad assistans. Detta antingen via kommunen eller försäkringskassan.

Val av assistansanordnare:

När en person blir beviljad assistans får personen själv (alternativt de anhöriga) avgöra vem som ska utföra denna assistans. Överlag är det vanligast att ett assistansföretag anlitas. Detta oavsett var i Sverige man är skriven. Därefter brukar kommunen komma och sedan kooperativ. Halland är inget undantag i denna statistik. Av dessa 378 personer valde 259 att få hjälpen via ett företag. Det innebär att 68 % valde detta alternativ. Antalet som valde att kommunen skulle vara assistansanordnare var 67 vilket därmed är 17 %. På tredjeplats kom kooperativ vilket det var 40 personer som valde. Till skillnad mot att välja företag eller kommunen som assistanordnare kan man nekas plats inom ett kooperativ. Dessutom finns det färre kooperativ än företag. Det är två av orsakerna till att kooperativ kommer längst ner på listan. Samtidigt är det fler (i procent) som väljer kooperativ i Halland än i många andra delar av Sverige.

Antal anordnare:

I början av 2019 fanns 166 aktiva assistansanordnare i Halland. För de som fick assistans beviljad fanns alltså ett mycket stort utbud av anordnare att välja på. Utöver dessa fanns även ett par assistansförmedlare vilka hjälper sina kunder att hitta rätt assistansföretag. Dessa företag ger alltså ingen assistans utan hjälper, gratis, kunderna att jämföra och ställa de olika företagen mot varandra. En hjälp på vägen att hitta det företag som passar bäst utifrån de förutsättningar man själv har.

Antal anordnare med kontor inom länet:

Även om det finns ett stort antal anordnare så innebär det inte att alla har kontor inom länet. Statistiken visar att enbart 11 har kontor inom detta område. De andra är stora företag som har kontor i andra län men verksamhet i Halland och andra landskap i närheten.

https://www.assistansförmedling.se/ har bra information om assistans i Sverige.