Vad gör en moderator?

Publicerat den

En moderator är en diskussionsledare, eller en ”programledare” under en debatt eller liknande. Att ha en sådan kan vara skillnaden mellan ett bra och dåligt arrangemang eftersom dennas uppgift bland annat är att ställa motfrågor och hålla igång samtalet på en lagom nivå. Läs mer om att vara moderator, samt ett exempel på en svensk […]

Säkerställda obligationer

Publicerat den

När aktiemarknaden börjat anses vara övervärderad av många och räntan på bankkontot fortfarande ligger runt noll har olika former av obligationer seglat upp som investeringsobjekt. Ska du investera i exempelvis företagsobligationer är det viktigt att förstå riskerna, här nedan tar vi upp ett par faktorer och mer kan du läsa på den här sidan. Mer […]