Vad gör en moderator?

En moderator är en diskussionsledare, eller en ”programledare” under en debatt eller liknande. Att ha en sådan kan vara skillnaden mellan ett bra och dåligt arrangemang eftersom dennas uppgift bland annat är att ställa motfrågor och hålla igång samtalet på en lagom nivå. Läs mer om att vara moderator, samt ett exempel på en svensk sådan, nedan.

Uppgifter en moderator hanterar

En moderator kan ha flera uppgifter under ett uppdrag men framför allt är det att leda en diskussion, debatt eller liknande. Man skulle kunna likna rollen vid en ordförande, som leder samtalet men som också ser till att andra, som vill, kan vara delaktiga i det. Det är inte vem som helst som kan agera ledare vid en debatt, utan det krävs en del kunskaper – åtminstone för att det ska göra någon nytta. Till exempel är det av naturliga skäl viktigt att man är påläst om det ämne som ska diskuteras – så att man själv kan vara delaktig, ställa frågor och så vidare.

En moderator har även många gånger i uppgift att se till att alla som deltar bibehåller sin uppmärksamhet och sitt intresse genom hela tillfället. Därmed kan det också vara bra att ha förmågan att läsa av deltagarna – för att helt enkelt se om alla fortfarande är med på tåget, eller om någon kanske sitter och pillrar på sin mobil eller kanske till och med sitter och halvsover. Kort och gott kan man alltså påstå att moderatorsrollen kräver både det ena och det andra, samt att uppgifterna kan variera beroende på upplägget. Det kan vara en utmaning att leda till exempel en debatt, där olika personer har olika åsikter, och dessutom att hålla den på en bra nivå för att den ska ge något.

Exempel – Pelle Thörnberg som moderator

Ett exempel på en moderator, som arbetat bland annat under almedalsveckan, är Pelle Thörnberg. Han har tidigare arbetat inom media, till exempel för Sveriges Radio och SVT, och driver idag ett eget företag där han erbjuder tjänster just som moderator men även som föreläsare och medietränare.

På hans hemsida kan man läsa vad han anser göra en person till en bra moderator:

  • Att bara förberedd
  • Att lyssna och ställa följdfrågor
  • Prövar ett påstående mot ett annat

På hemsidan kan man även skicka en bokningsförfrågan om man skulle vara intresserad av att anlita honom, för någon av hans tjänster.