Att tänka på när du ska köpa en affärsrörelse

Många affärsverksamheter byggs sakta men säkert upp från grunden – men så är inte alltid fallet. Genom att förvärva ett befintligt företag kan din egen verksamhet växa snabbare och det kan även finnas många synergieffekter. Till exempel kan du dra nytta av att knyta till dig ett etablerat varumärke och en operationell infrastruktur. Med detta sagt finns det såklart vissa saker som du bör tänka på när du ska köpa en affärsrörelse. Här berättar vi vilka dessa är!

Ta detta i beaktande när du går i tankar på att köpa affärsrörelse

Innan du ger dig i kast med att köpa en affärsrörelse och växa genom förvärv bör du se till att:

  • Granska det företag som du har tänkt förvärva. Innan du går vidare med förvärvet är det viktigt att du vet vad du får. Du vill ju inte köpa grisen i säcken! Därför är det viktigt att du genomför en ordentlig granskning av det företag som du vill förvärva. Detta kallas att göra en due diligence.
  • Syna företagets ekonomi i sömmarna. Det är även viktigt att det förvärvade företaget har sin ekonomi i ordning. I annat fall riskerar de ekonomiska bekymren att spilla över på dig och ditt företag. Dessutom riskerar du i sådana fall att betala ett överpris för företaget ifråga. Därför bör du alltid ta för vana att göra en ordentlig genomgång av bolagets ekonomiska förutsättningar.
  • Bilda dig en uppfattning om verksamheten. Du bör även sätta dig in i var det företag som du vill förvärva befinner sig idag. Försök därför att bilda dig en så god uppfattning om företagets verksamhet som möjligt. Detta för att säkerställa att allt verkligen kommer gå som smort när du väl har valt att köpa affärsrörelsen. Utvärdera därför företagets rörelsekapital, leverantörskedja, kapitalutgifter m.m.
  • Försäkra dig om vilka tillgångar som ingår. En annan viktig sak att ta i beaktande är att du behöver vara väldigt medveten om vilka tillgångar som faktiskt ingår i köpet. Säljaren av företaget bör kunna tillhandahålla en detaljerad lista över alla de tillgångar som är inkluderade i affären samt värdet på dessa olika beståndsdelar.