Säkerställda obligationer

Säkerställda obligationer

När aktiemarknaden börjat anses vara övervärderad av många och räntan på bankkontot fortfarande ligger runt noll har olika former av obligationer seglat upp som investeringsobjekt. Ska du investera i exempelvis företagsobligationer är det viktigt att förstå riskerna, här nedan tar vi upp ett par faktorer och mer kan du läsa på den här sidan.

Mer än bara avkastning och risk

En obligation är aldrig lik en annan och det finns fler saker att tänka på än bara avkastning och risk. En del obligationer har en hög risk men är fortfarande säkra jämfört med andra som har samma risknivå. Det kan bero på att det rör sig om säkerställda obligationer.

Säkerställda obligationer

En obligation som är säkerställd är alltså ett lån som till exempel ges ut av ett företag och som har en säkerhet i verksamheten. Skulle en företagsrekonstruktion eller konkurs uppstå har de här obligationerna en så kallad säkerhetsmassa i bolaget som garanti för lånet.

Säkerhetsmassan

Massan består av tillgångar i någon form som skulle avyttras i händelse av företagsrekonstruktion. Tillgångar vars realiserade värde eller köpeskilling är öronmärkt till de som innehar säkerställda obligationer.

Icke säkerställda obligationer

På samma sätt är icke säkerställda obligationer hos företag att likna vid blancolån för privatpersoner. Det finns ingen säkerhet eller pant för de här lånen utan företaget har lånat upp pengar som de inte har någon täckning för. Skulle det uppstå en företagsrekonstruktion är det troligt att den som äger icke säkerställda obligationer blir av med sina pengar.

Strukturerade produkter och betalningsinställelser

En variant av obligationer som många investerar i idag är så kallade strukturerade produkter i form av räntebevis. Det är en finansiell produkt som består av ett antal optioner som är paketerade för ett visst syfte. Till exempel kan ett räntebevis ge en fast ränteutbetalning varje kvartal under ett antal års tid så länge som ett företag inte har en betalningsinställelse.

Betalningsinställelse inte samma som konkurs

En sak som är viktig att komma ihåg är att ett företag kan ställa in sina betalningar även om de inte har gått i konkurs. Det kan ske vid en företagsrekonstruktion eller vid tillfällig likviditetsbrist. Företaget kan alltså fungera ganska bra tre månader senare men kunde just nu inte betala räntan på sina skulder.

Räntebevis och obligationer

Det här innebär att ett räntebevis som går i default, alltså förlorar sitt värde, vid en betalningsinställelse är en mycket mer riskfylld placering än en vanlig icke säkerställd obligation.

När du funderar på att välja en ”säker” investering, som en obligation, läs igenom det finstilta och se till att du förstår vilka risker du tar.