Förändring i fondförvaltning och PPM

När PPM, premiepensionen, infördes var det en liten summa det handlade om som skulle placeras, nu idag har många över 300 000 kronor som ska förvaltas. Det har länge diskuterats hur valet kommer att behöva förändras och följa tidens utveckling. Även om du är inte är en så aktiv sparare.

Pensionsmyndigheten administrerar premiepensionen och PPM-valet. Det som idag är det mest avgörande i PPM-valet är att den som en gång gjort ett va aldrig mer tillfrågas av Pensionsmyndigheten om de vill ändra sitt val.

Nytt förslag

Enligt ett nytt förslag ska alla PPM-sparare från år 2019 som gjort ett eget val nu vart sjunde år få information upp till tre gånger om att de behöver bekräfta sitt PPM-val om de vill behålla det. Om de inte svarar, efter ett antal påminnelser, så kommer de få sina pengar flyttade till den statliga förvaltningen i AP7 Såfa.

De som inte känner att de vill göra ett aktivt val trots tre påminnelser, de kanske ändå varken har gjort eller skulle ta sig tid att göra ett bra val som tar hänsyn till deras ekonomiska situation. Bäst är då förmodligen att låta pengarna gå till den statliga förvaltningen. Titta gärna på denna post om Advisor fondförvaltning vi skrivit.

Risker med gamla PPM-valet

Det finns tydliga risker med dagens situation där människor behåller ett val som i de flesta fall gjorts för många år sedan, då den ekonomiska utvecklingen och fondernas prestationer såg helt annorlunda ut.

Det kan låta bra med ”respektera det fondval individen gjort”. Men staten har även en skyldighet att visa omsorg om de många miljarder kronor som finns i PPM-sparandet. Alltså kan man tycka att bekräftelsevalet är en förbättring för framtiden.

Kan man tvinga alla att välja?

Det betyder dock inte att det är självklart att tvinga alla att bekräfta sitt val, även människor som nyss gjort ett fondbyte eller som haft fonder med väldigt hög avkastning. Det kan verka logiskt att PPM-sparare som har varit aktiva och de senaste åren bytt fonder minst en gång om året vill fortsätta vara aktiva.

Bäst är självklar att alla svenskar tog sig tid att göra ett medvetet PPM-val som passar deras individuella situation, gärna med hjälp av en oberoende rådgivare. Men så länge majoriteten är passiva kan det vara att fördelarna överväger med att införa bekräftelseval eftersom sannolikheten verkar liten att de som inte orkar bry sig om att bekräfta sitt PPM-val gjorde ett bra val från början.