Saker att tänka på när du väljer bank

Banker spelar en stor roll i vårt samhälle idag och att välja bank är inte så enkelt. Du kommer ju anförtro dem dina pengar. Vill du bara ha ett lönekonto spelar det inte så stor roll vilken bank du väljer, men om du också vill ha ett lån, spara i fonder eller till din pension blir valet viktigare. Det som bör avgöra vilken bank du väljer beror på hur din ekonomi ser ut.

Personlig kontakt

En viktig aspekt för ditt val kan vara vilken slags service du efterfrågar. Vill du kunna gå till ett bankkontor och prata med någon personligen, eller tycker du att det är bäst och enklast att klara av alla dina affärer via internet? Med enbart internetutbud, eller internet kompletterat med telefontjänster, finns ett större utbud att välja på.

Prissättningen av banktjänster

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri för banken att bestämma om. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd.

Vilka betaltjänster är bäst?

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. För att finna den lösning som passar dig bäst bör du se över dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan olika konton. Sådant som kan påverka ditt val kan vara tillgång till bankkontor, internetbank, girotjänster och avgifter. Ta också reda på hur lång tid en betalning tar.