Hur man utbildar sig till hissreparatör

Hur man utbildar sig till hissreparatör

Det finns många bristyrken i landet och inom hantverkarsidan är bilden skiftande. En del yrkesroller som snickare har inte allt för stor kompetensbrist men andra områden, som hissreparatörer, söker med ljus och lykta efter ny personal.

Svårt att utbilda sig

Det är inte så konstigt med tanke på hur svårt det är att utbilda sig till vissa yrken. Hissreparatörer behövs över hela landet med det är främst i Stockholm som utbildningarna går att finna.

Gymnasieutbildning

För den som redan i slutet av högstadiet vet att man vill utbilda sig till hissreparatör, vilket är ganska ovanligt, finns en gymnasieutbildning i centrala Stockholm. Du går egentligen den vanliga utbildningen för elektriker men har sen inriktning mot hissreparationer. Det finns en friskola som nästan bara utbildar elektriker som har en inriktning mot hissbranschen.

YH-utbildning

Om du i vuxenlivet vill börja arbeta med reparation av hissar och rulltrappor erbjuder svenska Hissförbundet två YH-utbildningar. Även här är det elektriker du blir i grunden och du bygger sen på med praktik ute i arbetslivet. Utbildningen finns både i Tumba i Stockholm och i Kungsbacka utanför Göteborg.

Vidareutbildning i yrkeslivet

I slutändan är det fortfarande så att de allra flesta som börjar arbeta med reparationer av hissar och rulltrappor har gjort ett antal år som elektriker först. Genom affärskontakter kommer man in på ett företag som arbetar med exempelvis installation av hissar i nybyggda fastigheter.

Lärande i arbetslivet

Framför allt när man kommer in i den här branschen som färdigutbildad med ett par års arbetslivserfarenhet handlar det om att lära sig i arbetet snarare än att sätta sig i skolbänken. Även de som går utbildningar mot hissbranschen lär sig det mesta när de är ute och jobbar på riktigt.

Varför börjar man som elektriker?

I Sverige är det lag på att alla som arbetar med ström, både svagström och starkström, ska vara utbildade och certifierade inom el. Om du till exempel ska reparera en hiss kommer du behöva dra om kablar och arbeta med svagström och då kommer elbehörigheten in. Även för den som arbetar med rulltrappor är det svagström och kunskaper inom el som behövs för att få installera och reparera. En bra sida om arbetet som elektriker är elektrikerstockholm.nu.

Kort om Hissförbundet

Hissförbundet är en fristående organisation som verkar för att samordna företagen och utbildningar för de som arbetar med installation och reparation av hissar och rulltrappor.