IP-telefoni i företaget

Tiden med analoga telefoner har försvunnit till historiedokumenten och digitala motsvarigheter har snabbt ersatt mycket av den teknik vi brukade använda oss av. Även den senare sortens telefonlösningar har dock utmanats av tekniska framsteg. Att ringa via nätet är någonting som under lång tid var en skissprodukt. Efterhand har dock denna teknik kommit att bli allt mer använd och utbredd. Flera av de bolag som idag använder telefonen som redskap, har gått över till denna billigare och mångfacetterade version. IP-telefoni har funnits under flera år men som med all teknik finns en period av introduktion innan den tas emot. Vad som gör IP-telefoni intressant, utöver den stabila och enkla hanteringen, är att dess funktioner vida överskuggar tidigare varianter.

Att flytta från en plats till en annan är inga problem då valfritt nätverksuttag fungerar utmärkt. Vidare kan man genom en IP-telefoniväxel enkelt följa status hos övriga medarbetare. Att koppla samtal till lediga personer, eller att hitta telefonnummer har inte varit enklare. Genom att kunna styra åtkomst, hänvisningar och funktioner ges användaren möjlighet att forma sättet på vilket man skall använda sin IP-telefoni. Därtill bör man även tillägga de kostnadseffektiva aspekterna av att ringa över nätet. Både lokala och globala samtal har en ofta väsentligt bättre kostnadsbild vilket är optimalt för de som gör affärer över gränserna alternativt de som ringer mycket.

Bättre hantering

För att på bästa sätt kunna hantera de kunder och samarbetspartners som hör av sig via telefon, är det viktigt att ha en organisation och en växel som drar åt samma håll. Ingen vill bli kopplad till nummer där ingen svarar. IP-telefoni kan bidra till att finslipa kommunikationsvägarna i företaget. Oavsett om man vill ha en trådbunden telefon, en trådlös, eller varför inte en konferenstelefon, finns möjligheten att införskaffa IP-telefoner som klarar uppgiften med bravur.

För användaren är det inte någon väsentlig skillnad att använda en IP-telefon jämfört med att ha kvar en äldre variant. Skillnaderna ligger i första hand i de tekniska frågor som sker i bakgrunden. Att implementera en IP-telefoni är därför någonting som kan göras effektivt och snabbt för de som vill hålla sig i framkant.

Besök denna sida för ytterligare information om IP-telefoni och kommunikationstjänster.