Näringslivet

Världen är ett ihop trasslat nätverk där ingen längre kan påstå att globaliseringen inte har påverkan. De enskilda ländernas politik har smällt samman och det är inte sällan de nationella besluten påverkar internationellt. Kulturer i hela världen influerar varandra och idag har blandnings kulturer uppstått med inspiration från hela världen. Näringslivet är kanske det som blivit mest globalt och den spelar en enormt viktigt roll i världen och kan påverka mycket.

Pengar

I vårt samhälle är det näringslivets aktörer som har den största delen av kapitalet. Staten har naturligtvis också tillgång till resurser, men funktionen för detta är att skydda sina medborgare och ge dem säkerhet. Företagens kapital går åt att skapa jobb, investera och utvecklas. På så sätt är deras roll i samhället enormt viktigt. Utan företag finns det inte lika många och mångsidiga jobb. Och jobben är essentiella för att hushållen ska klara sig. Hushållen är i den kontexten beroende av företagen, men företagen även beroende av hushållen.

Det är företagen som får samhället att gå framåt. Med vinsten de tar in investerar de i sitt företag, expanderar och utvecklar nya metoder och tekniker. Tack vare företagen lever vi idag i ett modernt samhälle med bekväma och viktiga teknologier. Och utvecklingen fortsätter. I Sverige finns vissa områden kända för teknisk utveckling. Lindholmen i Göteborg är ett av många exempel.

Med andra ord så ger pengarna företagen makt. Makten att skapa jobb och makten att vara den aktören i samhället som tar fram nya tekniker och metoder. Samhället behöver näringslivet, det är det som får allting att gå framåt.