Dina rättigheter vid ett stambyte i din hyresrätt

I alla fastigheter behöver man förr eller senare göra ett stambyte. Detta är en åtgärd som görs för att underhålla rörsystemet i fastigheten. De så kallade stammarna byts ut och detta är en slags renovering vilken du som hyresgäst kan behöva godkänna. Läs vidare för att få mer information om dina rättigheter och skyldigheter i samband med renoveringen!

Dessa rättigheter har du vid ett stambyte i din hyresrätt

När ett stambyte ska utföras i din hyresrätt kan det vara bra att känna till dina rättigheter och skyldigheter. Därför bör du vara medveten om att:

  • Din hyresvärd inte måste ha ett godkännande från dig för att kunna genomföra åtgärden.
  • Ett undantag från ovan nämnda regel är då åtgärden medför att standarden i lägenheten höjs eller att den resulterar i en hyreshöjning.
  • Du har rätt att i god tid innan arbetet påbörjas informeras av din hyresvärd.
  • Du får inte förvägra hyresvärden åtkomst till din lägenhet i samband med arbetet. Om du gör detta riskerar du att få ditt hyresavtal uppsagt.

Du ska ge ditt godkännande men hyresvärden kan gå över ditt huvud

Det är mer eller mindre kutym att hyresvärden passar på att utföra flertalet underhållsåtgärder när det vankas stambyte i en fastighet. Till exempel brukar badrummet renoveras i samma veva – det behöver nämligen rivas ut för att stammarna ska kunna friläggas. Ibland görs även köket om på en och samma gång.

Om det är så att din hyresvärd önskar renovera lägenheten och höja standarden i denna måste detta dock först godkännas av dig som hyresgäst. Detta sker genom ett godkännandeavtal som antingen kan delas ut i samband med ett informationsmöte eller skickas till dig i form av ett rekommenderat brev. Som hyresgäst behöver du dock inte nödvändigtvis godkänna alla de åtgärder som är föreslagna att utföras.

Innan du ger hyresvärden ditt godkännande bör du försäkra dig om att du har fått svar på alla dina eventuella frågor om åtgärden. Dessutom bör du sätta dig in i det hela och tillskansa dig relevant fakta innan du undertecknar avtalet. Värt att notera är dock att hyresvärden kan skicka vidare ärendet till hyresnämnden om det skulle vara så att du inte ger ditt godkännande genom godkännandeavtalet.