Enkel jämförelse av tre assistansanordnare i Örebro

På vilka punkter skiljer sig olika assistansanordnare i Örebro mot varandra? Det handlar om allt från kollektivavtal till uppsägningstid. Vad som sedan är viktigt att titta på och därefter är avgörande i val av anordnare måste varje brukare själv avgöra.

Företag 1 – Mycket stor assistansanordnare i Örebro

Detta är en av de stora aktörerna i Sverige som även är representerad i Örebro. De har totalt ca 1900 kunder över stora delar av landet och närmare 9000 anställda.
Denna assistansanordnare har ingen bindningstid utan tillämpar enbart en uppsägningstid på 12 veckor. Kunden kan vara med och påverka vilka som ska bli assistenter och vilka utbildningar som ska ges. Det kollektivavtal som tillämpas på dessa personer är antingen Vårdföretagarna eller Almega-Kommunal. Assistansomkostnad anges till 5 – 20 kr per timme. Det är alltså denna del av bidraget som inte går till assistans utan administration och ekonomi. Timlön anges inte.

Företag 2 – Medelstor assistansanordnare

Detta är en medelstor assistansanordnare med ca 100 kunder och 450 assistenter. I likhet med många andra har de ingen bindningstid samt en uppsägningstid på 12 veckor. Även här kan kunden själv rekrytera personal om så önskas samt ha åsikter om vilka som ska bli assistenter. Det som skiljer mot övriga assistansanordnare i jämförelsen är vilket kollektivavtal som används. I detta fall är det KFO-Kommunal med en minsta timlön på drygt 111 kr. En annan stor skillnad är administrationskostnaden som anges vara mellan 3 och 5 kr per timme.

Företag 3 – Mindre assistansanordnare

Det tredje företaget är en mindre assistansanordnare i Örebro. De har ca 60 kunder och ca 120 assistenter. Det är även ett av de nyare då det grundades 2015. Här finns både bindningstid (16 veckor) och uppsägningstid (16 veckor). Kunden kan, i likhet med de övriga, välja vilka som ska bli assistenter samt vilken utbildning dessa ska få. Här används ett så kallat Hängavtal dvs Privatavtalet AB-P. Den lön som anges är 120 kr per timme i minimilön och 140 kr som genomsnittlig grundlön. Den administrativa delen anges kosta ca 6 – 21 kr per timme. Söker du jobb hos en assistansanordnare i Örebro finns därmed fördel att jämföra timlönen!

Övriga punkter som kan jämföras:

  • Garantiperson
  • Krävs utdrag ur belastningsregistret
  • Tillämpas individuell lönesättning
  • Har assistansanordnaren specialkompetens?
  • Vilka tjänster ingår/ingår inte?
  • Har kunden en egen budget?

Känns det svårt att jämföra och välja assistansanordnare i Örebro? Kontakta en assistansförmedlare. Dessa hjälper gratis till med denna tjänst och kan även bistå vid frågor kring personlig assistans.