När är bästa tillfället att sälja guld?

Guldpriset varierar kraftigt över tid och kan gå upp/ner ett par procent bara på någon dag. För den som vill sälja guld finns därmed en fördel att lära sig lite kring vad som påverkar guldpriset och när ett högt guldpris förväntas uppstå. Det som däremot är mest avgörande för om försäljning ska ske eller inte är:

  • Finns stort behov av pengar?
  • Ägs guld som investering?
  • Inköpspris vs Försäljningspris?

Guld – Mer investering än användning

Priset på alla råvaror påverkas både av utbud och efterfrågan samt spekulation. Exempelvis ökade priset på palladium kraftigt när efterfrågan ökade från bilindustrin utifrån att palladium har katalysatoriska egenskaper. Även om guld används inom industrin och smyckesbranschen så sker den främsta handeln som investering och spekulation. Det särskiljer guld från de flesta andra råvaror där priset primärt styrs av handel av den fysiska råvaran.

Guld – Värdebevarande

Guld har historiskt haft en värdebevarande egenskap. Det kan förklaras på följande sätt:
Anna vill sälja guld som totalt väger 5 gram. För detta får hon ungefär 1250 kronor vilket räcker till 50 liter mjölk. Hon väljer däremot att behålla det. Sex år senare kostar 50 liter mjölk 1560 kronor och när hon kollar priset för att sälja guld till en guldbutik är priset ungefär 1560 kr. Med andra ord anses guld följa inflationen, på lång sikt. Värdeökningen anses därmed primärt spegla köpkraften i samhället även om stora skillnader kan ske på kort sikt.

Sälja guld inför/vid inflation

Inflation innebär en allmän prisökning i samhället vilket gör att hushållen har mindre köpkraft. Det brukar resultera i att styrräntan höjs vilket i sin tur även påverkar köpkraften än mer negativt. Konsumenterna konsumerar mindre, företagen får mindre vinster och högre räntekostnader. Investerare kan i detta läge köpa guld på grund av dess värdebevarande egenskap (se ovan). Vid förväntad hög inflation kommer köptrycket på guld öka vilket i sin tur pressar upp priset. Den som kan vänta med att sälja guld till dessa tillfällen kan därmed få relativt höga priser.

Sälja vid behov av pengar

Det är generellt mycket svårt att tajma marknaden och sälja guld när priset är som allra högst. De flesta väljer istället att sälja när de har behov av pengar eller om priset rusar och det känna extra fördelaktigt att sälja. Vissa väljer däremot att hålla på sina guldsaker i hemmet, följer prisutvecklingen, för att försöka sälja på riktigt höga nivåer.