Ett företag eller varumärkes tonalitet – vad är det?

Tonalitet är något som i dom flesta fall förknippas med röstlägen och hur en person pratar, till exempel gällande ordval. Begreppet kan dock även användas inom reklam och marknadsföring och många företag och varumärken har en speciell tonalitet.

Vad är tonalitet?


Tonalitet kan som sagt förknippas med hur en person pratar – ordval, röstläge och andra faktorer kommer att påverka hur personen uppfattas. Även i textform kan formuleringar och ordval påverka mottagaren genom att texten känns till exempel formell eller vänskaplig.

Ett exempel på detta skulle kunna vara kontakten mellan en privatperson och låt säga en bankman. Privatpersonen har frågor om sin privatekonomi och tar kontakt med bankmannen för att få svar. Skulle den senare uttrycka sig i stil med ”Tjena Eva! Ser att du har lite ont om stålar men vi kan nog fixa ett lån till dig också” så skulle det antagligen inte tas emot på ett bra sätt.

Exemplet är såklart något överdrivet men det visar ändå på att ordval och formuleringar har en stor betydelse – även i kontakten mellan företag / varumärken och dess kunder.

Tonalitet hos ett företag eller varumärke

Precis som att olika personer och texter kan ha en speciell tonalitet så kan alltså även företag och varumärken ha det. Det kan till och med vara en del av marknadsföringen och vissa lägger ner mycket jobb på den här biten.

Till exempel så kan små ord ge en väldigt stor skillnad. Bara hälsningsfraserna ”Hej” och ”Tjena”, som egentligen har samma betydelse, kan påverka hur ett företag uppfattas. Om den ovan nämnda bankmannen skulle hälsa med ”Tjena” varje gång telefonen ringde så skulle säkert både en och annan kund höja på ögonbrynet. Det känns helt enkelt inte rätt eller seriöst att en sådan person skulle använda sig av sådana uttryck – men det skulle säkerligen fungera hos ett företag som vill förmedla en vänskaplig känsla till kunderna.

Olika tonaliteter

För att hitta sitt företag eller varumärkes tonalitet finns flera saker att ta hänsyn till – bland annat:

  • Bransch
  • Målgrupp

Tonalitet hos ett företag eller varumärke är kort och gott en del av hur det uppfattas – det kan vara formellt, vänskapligt, äventyrligt, seriöst eller något helt annat. Det är en del av företagets eller varumärkets personlighet – precis som att det är en del av varje enskild individs personlighet.